Till köket: renovera själv

Om du bara kan komma ner till materialkostnader så har du sparat in en hel del renoveringskostnader.  Vissa saker får du inte göra själv, men det är faktiskt förvånansvärt mycket som är tillåtet, exempelvis kan du:
*Planera din renovering
*Göra ritningar och beskrivningar (om du bor i bostadsrätt måste ritningen godkännas av styrelsen)
*Göra samtliga materialinköp

Göra allt snickeri, rördragning och kakelsättning. Det förutsätter dock att du är lite hantverkskunnig.
Det är dock viktigt att du är på det klara med vad du får och inte får göra angående sista punkten. Det finns lagar och förordningar att ta hänsyn till. Om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt måste du också informera styrelse/fastighetsägare.
Elen är en mycket viktig sak. Vad får du egentligen göra? Under förutsättning att du gör ett arbete som kan likställas med fackamannamässigt, så kan du utföra följa:

*Byta jordat eluttag till ett nytt jordat dito
*Byta strömbytare
*Reparera eller installera elanläggning med högst 50 volts spännig.
*Installera lågvoltsbelysning
*Reparera trasiga apparater
Tänk på att det är du som är ansvarig om du utför arbetet själv. Om någon blir skadad efter att du har åtgärdat en viss sak, så är det du som hålls ansvarig.
En hel del får du inte göra i ditt nya kök. Tänk på att det är för dig och din familjs säkerhet. Du får inte:
*Byta ut ett ojordat (kan finnas i äldre kök) mot ett jordat
*Installera fasta anslutningar för maskiner, exempelvis diskmaskin, tvättmaskin och spis.
*Fasta installationer såsom nya eluttag eller nya dosor. Du får heller inte dra fasta elledningar, varken ojordade eller jordade. Allt sådant arbete ska utföras av behörig elektriker.

Få Snabboffert!

Föredrar du att ringa?
TLF: ​040-606 08 81

Få Gratis Offert Direkt

Berätta kort vad vi kan hjälpa dig med

578